Μεσογειακή Αναιμία | Παν. Γρ. Αποστολακόπουλος — Ιδιωτικό Διαγνωστικό Βιοπαθολογικό (Μικροβιολογικό) Εργαστήριο

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Η μεσογειακή αναιμία αποτελεί την πιο κοινή κληρονομούμενη νόσο.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία της Μεσογειακής Αναιμίας, ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης της αφορά την πρόληψη. Η πρόληψη αποβλέπει στην αποφυγή γέννησης νέων πασχόντων. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό των ζευγαριών που είναι και οι δύο φορείς “στίγματος” β Μεσογειακής Αναιμίας, με ανίχνευση των μεταλλάξεων που ευθύνονται για τη νόσο, κατά το μοριακό προγεννητικό έλεγχο.

Το εργαστήριό μας παρέχει την άμεση ταυτοποίηση της αλληλουχίας του γονιδίου της β-γλοβίνης, καλύπτοντας >95% των παθογόνων μεταλλάξεων.